Kongres PATRIO2022

SpeakersPrelegenci Kongresu PATRIO2022

Katrīne Antuanete Snarska

Polijas - Latvijas attiecību atbalsta biedrība "Silesia"

Katrīne Antuanete Snarska

Polijas - Latvijas attiecību atbalsta biedrība "Silesia"

Ekaterine Beruaszwili

Wiceprezes Diaspory Gruzińskiej w Polsce
ekaterine beruashvili 2

Ekaterine Beruaszwili

Wiceprezes Diaspory Gruzińskiej w Polsce
Wiceprezes Diaspory Gruzińskiej w Polsce. Magister Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy specjalista w dziale eksportu PAIH S.A., obszar działania Europa Południowa i Wschodnia. W latach 2021-2022 pracownik biura poselskiego wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji w Polsce. Zajmowała się prowadzeniem rozmów biznesowych w ramach międzynarodowego projektu "Frankfurt Buchmesse".  Doświadczenie w zarządzaniu projektami, w sektorze bankowości oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i rządowymi.

Aleksandra Horoszko

Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży
aleksandra horoszko

Aleksandra Horoszko

Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży

Adam Hlebowicz

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej

Adam Hlebowicz

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej

Aleś Zarembiuk

Prezes Domu Białoruskiego w Warszawie

Aleś Zarembiuk

Prezes Domu Białoruskiego w Warszawie

Marcin Zarzecki

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej

Marcin Zarzecki

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej