Szczegóły wydarzenia

  • Start Date 11/23/2022
  • Start Time 09:00
  • End Date 11/23/2022
  • End Time 16:00
  • Location Warszawa

Pojęcie patriotyzmu ewoluuje na przestrzeni lat. Zawsze jednak stara się odpowiadać w adekwatny sposób na aktualne wyzwania. W obliczu obecnej sytuacji międzynarodowej Polska intensyfikuje działania wokół Inicjatywy Trójmorza, służącej zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej, tworząc trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Wszystkie powyższe dążenia będą mogły osiągnąć cel znacznie szybciej, jeśli będą równolegle angażować społeczeństwo.

Warto zacząć od najbardziej aktywnej tkanki – osób zaangażowanych w organizacje pozarządowe. Wypracowanie wspólnej deklaracji o efektywnym rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi regionu Trójmorza w duchu wartości patriotycznych, a także nawiązanie kontaktów służących wspólnej realizacji przedsięwzięć w obszarze kultury, edukacji i inicjatyw o charakterze patriotycznym, przełoży się na poczucie wspólnego interesu i będzie pozytywnym impulsem do działań na rzecz regionu Trójmorza.

Topics Speakers Time Venue
Rejestracja uczestników Kongresu 10:00-10:50
Powitanie uczestników Kongresu 11:00-11:15
Panel I: "Patriotyzm fundamentem świata wartości" 11:20-12:30
Panel II: "W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą wspierać inicjatywę Trójmorza?" 13:00-14:00
Przerwa kawowa 14.00-14:30
Panel III: "Patriotyzm w obliczu globalnych wyzwań" 14:30-15:30
Family photo 15:40-15:50
Podpisanie wspólnej deklaracji organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia inicjatywy regionu Trójmorza 15:30-15:40
Zakończenie Kongresu PATRIO2022 16:00